M G   I N S T I T U T E

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği X. Ulusal & IV. Uluslararası Kongresi

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.