M G   I N S T I T U T E

Laboratuvarlar

 • Bakteriyoloji
 • Seroloji
 • Moleküler
 • Patoloji ve Parazitoloji

Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır.Hollandalı Anton van Leeuwenhoek mikroskobu bularak mikrobiyolojinin temellerini atmış oldu.Pasteur'un çalışmalarıyla 19. yüzyılda başladı ve giderek gelişti. Mikroorganizmaların incelenmesi, değişik kültür ortamlarında üretilmesi ve boyanması, bakteriyolojik araştırmaların kapsamındadır. Bu alanda çalışan uzmanlara bakteriyolog denir.

İncele

Seroloji, serumbilim veya serum bilimi, serum imali veya tesirlerini konu alan bilim dalı. Bir disiplin olan seroloji serumları incelemeye yönelik birçok tekniği içinde barındırır.Tıpta seroloji dendiğinde akla gelen şeylerden biri belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir tıbbi kan testidir. Bir enfeksiyon şüphesi oluştuğunda seroloji uygulanabilir. Hepatit testlerine de bu kandan bakılmaktadır.

 

İncele

Moleküler genetik, canlıların kalıtım materyali olan genlerin yapılarını ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir genetik altdalıdır.Moleküler genetik, moleküler biyolojinin ve genetiğin yöntemlerini kullanarak çalışır. Genetiğin diğer altdallarından bazı farklılıklar gösterir. Moleküler bilginin kullanılması, örneklerin nasıl çalışılacağını ve bu yüzden de bilimsel sınıflandırmanın doğru olarak yapılmasını sağlanmak moleküler genetik için önemlidir, ve bu bölümü "moleküler sistematik" olarak da adlandırılır.

İncele

Patoloji (Tıbbi Patoloji), hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

Parazitoloji ya da asalak bilimi, asalakları, asalakların konakçıları ve aralarındaki ilişkileri konu alan bilim dalıdır.[1] Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve niteliklerini inceleyen bilim dalıdır.[2] Helmintoloji, arthropodoloji, protozooloji olmak üzere 3 alt dalı mevcuttur.

İncele

Teşhis ve Analiz Laboratuvarı

Çözüm işletme ve laboratuvar arasında kurulan
iletişim ve işbirliği ile ortaya çıkmaktadır • İncele
 • Klinik Bulguların Gözlemi

  İşletmelerde ölüm, hastalık belirtileri ve verim kayıplarının tespiti

  Doğru Numune Alımı ve Gönderimi

  Şüphelenilen hastalık yönünden gerekli ve yeterli numuneleri alıp, taşıma süresi ve koşullarına dikkat ederek laboratuvara göndermek

  Doğru Teşhis

  Uluslararası kabul görmüş bilimsel yöntemler ve güvenilir test kitleri kullanarak, deneyimli teknik personel tarafından enfeksiyon dönemine göre uygun test yöntemleri seçilir ve testler protokollerine uygun olarak yapılır

  Doğru Yorum

  Test sonuçları, klinik bulgular, aşı geçmişi, hastalık geçmişi, yaş ve diğer faktörlerin bir arada değerlendirilmesi

  Doğru Uygulama

  Aşı, antibiyotik tedavisi, karantina, kesim  Haberler

  Çözüm işletme ve laboratuvar arasında kurulan iletişim
  ve işbirliği ile ortaya çıkmaktadır