M G   I N S T I T U T E

Amacımız

Amacımız

Laboratuvarlar veteriner hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir destekleyici role sahiptir. Laboratuvarlardan elde edilen veri ve bilgiler olmaksızın hayvan hastalıklarının teşhisi, önlenmesi ve kontrolü yetersiz olacaktır.

Klinik vakaların veya şüpheli teşhislerin doğrulanması, hayvanların ticareti/hareketleri amacıyla bireylerin veya sürülerin hastalıklardan ariliği/sertifikasyonu, belli sürülerden hastalıkların elimine edilmesi, enfeksiyonların prevalansının (yaygınlığının) tespit edilmesi, risk analizi, hayvanların veya sürülerin bağışıklık durumlarının tespiti amacıyla laboratuvar testlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilindiği üzere hayvansal besinler insanın yaşam, gelişim ve geleceği için alternatifi olmayan bir yere sahiptir. Günümüzde artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, insanın ve çiftlik hayvanlarının doğadan uzaklaşması, insanın sağlıklı çiftlik ürünlerine ulaşmasını kısıtlamaktadır. Artan talebi karşılamak için büyük ölçekli ve modern üretim yöntemlerini kullanan işletmelerin sayısı da giderek artmaktadır. İhtiyaç duyulan hayvansal üretimin karşılanması için ulusal ve uluslararası ölçekte hayvansal üretim desteklenmektedir. Hayvancılık, bilinçli faaliyet gösteren çiftçi ve yatırımcılara ciddi kazançlar sağlamaktadır. Ancak, koruyucu hekimlik ve hastalıklarının doğru teşhis ve tedavisi olmadan yapıldığında işletmeler ve ülke ekonomisine önemli kayıplar verdirmektedir.

Amacımız ülkemizin gelişen hayvancılığına laboratuvar hizmetleri ile destek vermektir.

 

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.