M G   I N S T I T U T E

Plan ve Panel

 • Sığır Atık Etkenleri - Fetal Doku

  Testler Gerekli Örnek
  Bakteriyel Kültür (Brucella, Campylobacter, Listeria, Salmonella Dublin, Trueperella pyogenes ve diğer bakteriyel etkenler) ve spesifik etkenler için PCR tiplendirme Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, abomasum içeriği, mide içeriği yoksa akciğer
  Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Atık fetus kalp kanı veya pleural, pericardial veya peritonal sıvılar  
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Real-Time RT-PCR Atık fetus veya fetus dalak, akciğer, kalp kanı  
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus-1) Real-Time PCR Atık fetus veya fetus karaciğer, böbrek   
  Leptospira spp. Real-Time PCR Atık fetus veya fetus böbrek, abomasum içeriği; birkaç kotiledon içeren plasenta  
  Neospora caninum Real-Time PCR/Prekolostral antikor ELISA Atık fetus veya fetus beyin, kalp, karaciğer, kalp kanı  
  Q Fever (Coxiella burnetii) Real-Time PCR Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
  Atık fetus veya fetus karaciğer, dalak, akciğer, abomasum içeriği
   
  Chlamydia abortus  Real-Time PCR Atık fetus veya fetus abomasum içeriği, akciğer, fetal sıvılar, plasenta  
  Tritrichomonas fetus PCR Atık fetus veya fetus abomasum içeriği, akciğer, fetal sıvılar, plasenta

 • Sığır Atık Etkenleri-Seroloji

  Testler Gerekli Örnek
  Brucella RBPT, SAT, ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus-1) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Leptospira Hardjio Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Neospora caninum Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Q Fever (Coxiella burnetii) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)

 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları

  Testler Gerekli Örnek              
  Bakteriyel Kültür (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni,
   Trueperella pyogenes) PCR ile spesifik etken tespiti ve tip
  Burun svabı, Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, Akciğer              
  Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni spesifik PCR ve tiplendirme amacıyla PCR Bakteri kültürü              
  Mycoplasma Kültürü Burun svabı, Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, Akciğer              
  Mycoplasma bovis PCR Mycoplasma kültürü, şüpheli örnek              
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus-1) Real-Time PCR Burun ve göz svabları, Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, Akciğer, mediastinal lenf yumrusu               
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus-1) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus-1) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya plazma (EDTA'lı kan (mor kapaklı tüp))              
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR, Bovine Herpesvirus-1) gE Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)- IBR Marker aşılı hayvanlarda              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Real-Time RT-PCR Burun svabı, Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, Akciğer, EDTA'lı kan (mor kapaklı tüp)              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya EDTA'lı kan (mor kapaklı tüp), kulak çentiği, süt              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Respiratory Syncytial Virusu (BRSV) Real-Time RT-PCR Burun svabı, Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, Akciğer               
  Bovine Respiratory Syncytial Virusu (BRSV) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Respiratory Syncytial Virusu (BRSV) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya plazma (EDTA'lı kan (mor kapaklı tüp))              
  Bovine Coronavirus Real-Time RT-PCR Burun svabı, Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı, Akciğer              
  Bovine Coronavirus Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Parainfluenza-3 (PI3) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Parainfluenza-3 (PI3) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya plazma ( EDTA'lı kan (mor kapaklı tüp))              
  Bovine Adenovirus Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Adenovirus Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya plazma ( EDTA'lı kan (mor kapaklı tüp))              

 • Buzağı İshal ve Neonatal Enfeksiyonlar

  Testler Gerekli Örnek              
  Aerobik Bakteriyel Kültür Dışkı (plastik numune kabı)
  Dışkı/rektal svab (bakteriyolojik taşıyıcı besiyeri içinde)
  İç organ örnekleri: Bağırsak ve diğer  iç organlar (kalp, karaciğer, akciğer, abomasum vd.)
               
  Anaerobik Bakteriyel Kültür Dışkı (plastik numune kabı)
  Dışkı/rektal svab (bakteriyolojik taşıyıcı besiyeri içinde)
  İç organ örnekleri: Bağırsak ve diğer  iç organlar (kalp, karaciğer, akciğer, abomasum vd.)
               
  Salmonella spp. (S. Dublin) Kültürü Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örnekleri: Kalp, karaciğer+safra k., akciğer, bağırsak
               
  Salmonella Dublin Real-Time PCR Salmonella kültür              
  E. coli enterotoksijenik/enterohemorajik virulens faktörleri  (K99, F41, Sta, SXT1, SXT2,  İntimin) için PCR Dışkı (plastik numune kabı)
  Dışkı/rektal svab (bakteriyolojik taşıyıcı besiyeri içinde)
  İç organ örnekleri: Bağırsak ve diğer  iç organlar (kalp, karaciğer, akciğer, abomasum vd.)
  E. coli kültürü
               
  Clostridium perfringens toksin (alfa, beta, epsilon, iota, enterotoksin, beta2 toksin) tiplendirme PCR Anaerob kültür              
  Cryptosporidium: Modifiye Ziehl-Neelsen boyama Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Coccidiosis : Flotasyon
  (> 21 günlük buzağılarda)
  Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Bovine Coronavirus Real-Time RT-PCR Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Bovine Coronavirus Antijen ELISA Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Bovine Coronavirus Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Rotavirus RT-PCR Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Bovine Rotavirus Antijen ELISA Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Bovine Rotavirus Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Plazma ((EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  Kulak çentiği
               
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Real-Time RT-PCR Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Plazma ((EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  Kulak çentiği
  İç organ örnekleri: Akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak
  Burun svabı (steril boş tüp)
  Dışkı (plastik numune kabı)
   
               
  IgG ELISA Doğumdan 24-48 saat sonra alınan kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              

 • Yetişkin İshal

  Testler Gerekli Örnek              
  Dışkı Flotasyon Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis)  PCR Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Ziehl Neelsen
  Boyama
  Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Süt
               
  Salmonella Kültür Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               
  Salmonella Dublin Real-Time PCR Salmonella kültür              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Plazma ((EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
               
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Real-Time RT-PCR Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Plazma ((EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  İç organ örnekleri: Akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak
  Burun svabı (steril boş tüp)
  Dışkı (plastik numune kabı)
               
  Bovine Coronavirus Real-Time RT-PCR Dışkı (plastik numune kabı)
  İç organ örneği: Bağırsak 
               

 • Mastisis

  Testler Gerekli Örnek              
  Bakteriyolojik Kültür Süt örneği              
  Bakteriyel İdentifikasyon  İzole edilen bakteri kültürü              
  Mycoplasma Selektif Kültür Süt örneği              
  Mycoplasma bovis PCR Mycoplasma kültürü              
  Antimikrobiyal Duyarlılık Testi - Antibiyogram Bakteri kültürü              

 • Gebelik

  Testler Gerekli Örnek              
  Pregnancy-Gebelik ELISA Testi  Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)               
  Progesteron P4 Ölçümü Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)               

 • Deri Lezyonları

  Testler Gerekli Örnek
  Mantar Kültürü Deri kazıntısı 
  Ektoparazitler yönünden inceleme-Uyuz etkenleri için KOH ile muamele ve mikroskobik İnceleme Deri kazıntısı, biyopsi
  Bakteriyolojik Kültür-Dermatophilus congolensis Deri kazıntısı, biyopsi
  Lumpy Skin Disease (Sığırların Nodüler Ekzantemi) Real-Time PCR Kan (EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  Deri biyopsi örneği

 • Sinirsel Belirti

  Testler Gerekli Örnek
  Aerobik Bakteri Kültürü  Beyin, beyin sapı (kökü): pons, medulla oblongata
  Listeria Kültürü Beyin, beyin sapı (kökü): pons, medulla oblongata
  Histophilus somni  (Hemophilus somnus) Kültür ve PCR İç organ örnekleri: Akciğer, kalp, karaciğer, beyin
  Malignant Catarrhal Fever (Koriza) Kan (EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  İç organ örnekleri: böbrek, karaciğer, beyin, ağız mukozası ve göz svabları
  Bovine Ephemeral Fever (Üç Gün Hast) PCR Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)
  Botulismus Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Mide içeriği
  Şüpheli yem örneği
  Metabolik Profil (Hipomagnesemik Tetani, Ketozis vd.) Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Selenyum toksikasyonu Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)
  Toksikasyonlar (Organik fosforlu insektisitler vd.) Mide içeriği, Şüpheli yem

 • Göz

  Testler Gerekli Örnek
  Aerobik bakteri kültürü (Moraxella bovis vd.) Konjunktival svab (taşıyıcı besiyeri içinde)
  Mycoplasma Kültürü (Myco. bovoculi) Konjunktival svab (taşıyıcı besiyeri içinde)
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (Bovine Herpesvirus-1, IBR) Real-Time PCR Konjunktival svab 
  Malignant Catarrhal Fever (Koriza) PCR Kan (EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  Konjunktival svab

 • Düve Alım Satım

  Testler Gerekli Örnek              
  Brucella RBPT Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Sığır Tüberkülozu (Mycobacterium bovis) Gamma İnterferon Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)              
  Sığır Tüberkülozu (Mycobacterium bovis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)              
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Neospora caninum Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (Bovine Herpesvirus-1 IBR) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              
  Enzootik Bovine Leukozis Virus (EBL veya BLV) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)              

 • Embryo Transfer Alıcı Hayvan Testleri

  Testler Gerekli Örnek
  Brucella RBPT/SAT Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Sığır Tüberkülozu (Mycobacterium bovis) Gamma İnterferon Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)
  Enzootik Bovine Leukozis Virus (EBL veya BLV) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Neospora caninum Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)

 • Ruminant Karaciğer Metabolik

  Testler Gerekli Örnek
  Albumin Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Total Protein Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  NEFA (Non-Esterified Fatty Acid) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Keton (Beta-hydroxybutyrate-BHBA) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  AST (Aspartate Aminotransferase) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  GGT (Gamma Glutamyl Transferase) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Kolesterol Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)

 • Geçiş Dönemi Enerji Paneli (doğum öncesi-sonrası)

  Testler Gerekli Örnek
  NEFA (Non-Esterified Fatty Acid)-(Doğum öncesi Close Up/Doğuma 14-2 gün kala) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Keton (Beta-hydroxybutyrate-BHBA) (Yeni doğum yapan, Ffresh grupta / 3-14. günlerde) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)

 • Doğum  Sonrası (3-14. günlerde) Metabolik Profil 

  Testler Gerekli Örnek
  NEFA (Non-Esterified Fatty Acid) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Keton (Beta-hydroxybutyrate-BHBA)  Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  AST (Aspartate Aminotransferase) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Albumin Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  BUN (Blood Urea Nitrogen) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)

 • Metabolik Profil-Genel

  Testler Gerekli Örnek
  Albumin Kan serumu (kırmızı  kapaklı tüp)
  Total Protein Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Kalsiyum  Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Fosfor Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Magnezyum Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  BUN Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  AST Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  GGT Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Glikoz Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Kolestrol Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Keton (BHBA) Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  NEFA  Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Sodyum Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Potasyum Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Klor Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)
  Selenyum Kan (LH'li yeşil kapaklı tüp)
  Açıklama Yemlemeden 3-5 saat sonra kan alınmalıdır ve 24 saat içerisinde soğuk zincire dikkat edilerek laboratuvara ulaştırılmalıdır.
  Kısa sürede gönderilemeyeceği durumlarda, kanların santrifüj edilip serumu ayrılarak soğuk şartlarda saklaması ve gönderilmesi uygun olur.
  Aylık izleme veya rasyon değişiklikleri sonrasında kan alınacağı zaman bir önceki kan alınma saatine yakın zaman diliminde kan alınması uygundur.

 • Damızlık Boğa Adayı-Seroloji Paneli

  Testler Gerekli Örnek
  Brucella RBPT-SAT Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Sığır Tüberkülozu (Mycobacterium bovis) Gamma İnterferon Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)
  Sığır Tüberkülozu (Mycobacterium bovis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp) veya Kan (Lityum Heparinli tüp, yeşil kapaklı)
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Infectious Bovine Rhinotracheitis (Bovine Herpesvirus-1 IBR) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Bovine Viral Diarrhea (BVD) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Enzootik Bovine Leukozis Virus (EBL veya BLV) antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Leptospira Hardjo Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Mavi Dil (Bluetongue) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)

 • Boğa Semen

  Testler Gerekli Örnek
  Campylobacter Kültür Semen, prepusyal yıkantı, svab
  Tritrichomonas foetus PCR Semen, prepusyal yıkantı, svab
  BVDV Real-Time RT-PCR Semen, prepusyal yıkantı, svab
  IBR (BHV-1) Real-Time PCR Semen, prepusyal yıkantı, svab

 • Ani Ölüm

  Testler Gerekli Örnek
  Aerobik bakteriyolojik kültür (Antraks ve diğer etkenler) Doğal deliklerden gelen pıhtılaşmamış kan (tüp, svab veya froti olarak)
  İç organlar: Dalak, kalp ve diğer iç organlar
  Anaerobik bakteriyolojik kültür (Clostridial hastalıklar)  Bağırsak, karaciğer başta olmak üzere diğer iç organlar
  Clostridium perfringens Toksin Tiplendirme PCR, Clostridium türleri için PCR Anaerobik kültür
  Hemorrhagic Bowel Syndrome Bağırsak
  Otopsi bulgularına göre diğer viral ve bakteriyel etkenler için gerekli testler Tüm hayvan otopsi veya tüm iç organlar

 • Sarılık (İkterus)- Kanlı İdrar

  Testler Gerekli Örnek              
  Kan parazitleri (Babesia, Theileria)
  Giemsa Boyama
  Kan (EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  Kan frotisi perifer damarlardan alına kandan hazırlanan
  iç organ örneği: Kalp, karaciğer, dalak, böbrek
               
  Anaplasma-Giemsa Boyama Kan (EDTA'lı tüp, mor kapaklı)
  Kan frotisi perifer damarlardan alına kandan hazırlanan
  iç organ örneği: Kalp, karaciğer, dalak, böbrek
               
  Leptospirosis
  Leptospira spp. Real-Time PCR
  Leptospira Hardjo ELISA
  Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  İç organlar: İdrar, böbrek, dalak,karaciğer
               
  Baciillary Hemoglobinuria (Clostridium haemolyticum) -Anaerobik kültür ve Cl. haemolyticum PCR İç organlar: İdrar, kalp, karaciğer, böbrek, dalak, bağırsak              
  Postparturient Hemoglobinuria- Fosfor Analizi Kan (kırmızı kapaklı tüp)              
  Karaciğer parazitleri -Mikroskobik İnceleme, Dışkı Flotasyon Organ örneği: Karaciğer (tercihen safra
  kesesiyle beraber), bağırsak veya dışkı
               

 • Koyun/Keçi Atık Etkenleri-Fetal Doku 

  Testler Gerekli Örnek  
  Bakteriyel Kültür (Brucella, Campylobacter, Salmonella, Listeria vd.) ve spesifik etkenler için PCR tiplendirme Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer ve mide içeriği yoksa akciğer
  Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
   
  Chlamydia abortus Real-Time PCR Öncelikle birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
  Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek
   
  Q Fever (Coxiella burnetii) Real-Time PCR Öncelikle birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
  Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek
   
  BVD/Border Disease virus Real-Time RT-PCR Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek
  Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
   
  Toxoplasma gondii PCR Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Beyin, kalp kası, akciğer, karaciğer, böbrek,
  Birkaç kotiledon içeren plasenta 
   

 • Koyun/Keçi Atık Etkenleri-Seroloji

  Testler Gerekli Örnek  
  Brucella RBPT/SAT Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Chlamydia abortus Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Q Fever (Coxiella burnetii) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Border Disease/Bovine Virus Diarrhea Virus (P80) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Selenyum Anne kanı (LH'li yeşil kapalı tüp)  

 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları

  Testler Gerekli Örnek  
  Bakteriyel Kültür (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,
  Bibersteina trehalosi vd)
  Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli)
  Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı (steril tüp veya enjektör içinde)
  İç organ örneği: Akciğer, kalp, karaciğer
   
  Mycoplasma Kültürü  Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli)
  Steril kapta bronşiyal alveolar lavaj (BAL) sıvısı
  İç organ örneği: Akciğer
   
  Pasteurella multocida ve kapsüler tipleri PCR (Tip A, B, D, E ve F) Bakteri kültürü  
  Mannheimia haemolytica tiplendirme PCR (Tip S1, S2, S6 ve Leukotoxin)  Bakteri kültürü  
  Bibersteina trehalosi PCR Bakteri kültürü  
  Mycoplasma ovipneumoniae PCR Mycoplasma kültürü  
  Keçi Ciğer Ağrısı-Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae PCR Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli)
  Steril kapta bronşiyal alveolar lavaj (BAL) sıvısı
  İç organ örneği: Akciğer, mediastinal lenf yumruları, gögüs boşluğu sıvısı
   
  Caprine Arthrit Encephalitis Maedi Visna Virus (CAE-MVV) PCR Kan (periferal blood leucocytes-PBLs), süt, meme dokusu, sinoviyal membranlar, eklem sıvısı, akciğer  
  Caprine Arthritis/Encephalitis-Maedi-Visna Virus(CAEV-MVV) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Jaagsiekte (Pulmoner adenomatosis)-Histopatoloji Akciğer  

 • Yetişkin İshal

  Testler Gerekli Örnek                                
  Paraziter etkenler-Dışkı Flotasyon Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak
   
  Salmonella Kültür Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
       
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Ziehl Neelsen Boyama Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak
   
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  PPR RT-PCR Ağız lezyonları, burun, konjunktival svablar
  İç organ örneği: Akciğer, dalak, mesenterial ve bronşial lenf yumruları
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-hastalığın erken döneminde
   

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.