M G   I N S T I T U T E

Laboratuvar » Seroloji

 • Ruminant Test

  • Brucella RBPT
  • Brucella SAT
  • Tuberculosis Gamma Interferon
  • Tuberculosis Antikor ELISA
  • Paratuberculosis Antikor ELISA
  • BVDV Antijen ELISA
  • BVDV Antikor ELISA
  • BVDV p80 (Border Disease) Antikor ELISA
  • IBR (BHV-1) Antikor ELISA
  • IBR gE Antikor ELISA
  • BHV-4 Antikor ELISA
  • BLV (EBL) Antikor ELISA
  • Mavidil (BTV) Antikor ELISA
  • FMD NSP Antikor ELISA
  • BRSV Antikor ELISA
  • BPI3 Antikor ELISA
  • Bovine Coronavirus (BCoV) Antijen ELISA
  • Bovine Coronavirus (BCoV) Antikor ELISA
  • Bovine Rotavirus (BRV) Antijen ELISA
  • Bovine Rotavirus (BRV) Antikor ELISA
  • Neospora caninum Antikor ELISA
  • Coxiella burnetii (Q fever) Antikor ELISA
  • Chlamydia abortus Antikor ELISA
  • Leptospira Hardjo Antikor ELISA
  • Mannheimia haemolytica Antikor ELISA
  • Mycoplasma bovis Antikor ELISA
  • Escherichia coli K99 Antikor ELISA
  • Caprine Arthritis Encephalitis & Maedi-Visna (CAEV-MVV) Antikor ELISA
  • Immunoglobulin G (IgG) ELISA
  • Ruminant Pregnancy (Gebelik) ELISA

 • Kanatlı Test

  • Mycoplasma gallisepticum Lam Aglütinasyon Testi
  • Mycoplasma synoviae Lam Aglütinasyon Testi
  • Salmonella Gallinarum/Pullorum Lam Aglütinasyon Testi
  • AI (Avian Influenza) Antikor ELISA
  • ND (Newcastle Disase) Antikor ELISA
  • ND-F (F protein) Antikor ELISA
  • IB (Infectious Bronchitis) ELISA
  • ILT (Infectious Laryngotracheitis) Antikor ELISA
  • ILT gI (Glikoprotein I) ELISA
  • ILT gB (Glikoprotein B) ELISA
  • Mycoplasma gallisepticum Antikor ELISA
  • Mycoplasma synoviae Antikor ELISA
  • AE (Avian Encephalomiyelitis) Antikor ELISA
  • IBD (Infectious Bursal Disase) Antikor ELISA
  • IBD VP2 Antikor ELISA
  • Reovirus Antikor ELISA
  • CAV (Chicken Anemia) Antikor ELISA
  • FAdV (Fowl Adenovirus) Antikor ELISA
  • EDS (Egg Drop Syndrome) Antikor ELISA
  • Salmonella B/D Antikor ELISA
  • Salmonella Group B Antikor ELISA
  • Salmonella Group D Antikor ELISA
  • ART (Avian Rhinotracheitis) Antikor ELISA
  • ORT (Ornithobacterium rhinotracheale) Antikor ELISA

   

 • Biyokimyasal Test

  • Metabolik Profil (BUN, Ca, P, Mg, AST, GGT, Glukoz, Chol, TP, Alb vd.)
  • Elektrolitler (Sodyum, Potasyum, Klor)
  • Keton (BHBA)
  • Non-Esterified Fatty Acid (NEFA)
  • Süt Üre Nitrojen (MUN)
  • Antioksidanlar (Total Antioxidant Status, Glutathion Reductase, Superoxide Dismutase)
  • Selenyum
  • Hormonlar (Progesteron P4, AMH vd.)
  • Aflatoksin M1 (süt)

   

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.