M G   I N S T I T U T E

Araştırma

Araştırma

Üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projeleri (BAP, TÜBİTAK vd.)  kapsamında talep edilen test ve analizler yapılmaktadır.

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.