M G   I N S T I T U T E

Hakkımızda

Hakkımızda

Temel değerlerimiz doğru teşhis, güvenilir sonuç ve müşteri bilgilerinin gizliliği.

 

MG Institute, 2015 yılında, kurucumuz Veteriner Mikrobiyolog Prof. Dr. Leyla Güler’in 35 yılı aşan mesleki deneyimi üzerine kurulmuş bir Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve TS EN ISO/IEC 17025 TURKAK Akreditasyon sertifikası ile faaliyet göstermektedir. Yola çıkarken amacımız kurucumuz Leyla Güler’in deneyimini, bilimsel araştırma ve çalışma kültürünü mesleğini seven, meraklı, dinamik ve dikkatli bir ekip ile bir araya getirerek güvenilir ve hızlı sonuç üreten bir kurum oluşturmaktı. Dünyada ve ülkemizde uzmanlık, deneyim, bilimsel araştırma, yorum kabiliyeti ve sorumluluk gerektiren bu spesifik alanda,  veteriner hekim ve moleküler biyologlardan oluşan teknik personel ile hizmet vermekteyiz. Bakteriyoloji, Seroloji, Moleküler Teşhis, Biyokimyasal Analiz laboratuvar birimleri bulunmaktadır.

 

Büyükbaş süt ve besi işletmeleri, yumurtacı ve broyler kanatlı işletmeleri ile koyun-keçi işletmelerine laboratuvar hizmeti vermekteyiz. Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren aşı firmalarının teşhis ve kontrol taleplerini karşılıyoruz. İşletmelerin talebi üzerine ülkemizde ruhsatlı üretim yapan aşı firmalarına otojen/ticari aşı üretimi için izole ve identifiye ettiğimiz bakteri suşlarını sağlamaktayız. Ayrıca üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin (BAP, TÜBİTAK vd) test ve analizlerini yapmaktayız.

 

 

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.