M G   I N S T I T U T E

Laboratuvar

 • Ruminant Test

   • Gram Boyama
   • Ziehl-Neelsen Boyama
   • Modifiye Ziehl-Neelsen Boyama
   • Metilen Mavisi Boyama
   • Giemsa Boyama (Kan parazitleri)
   • Aerobik Bakteriyolojik Kültür
   • Brucella Selective Kültür
   • Mycoplasma Selective Kültür
   • Campylobacter Kültür
   • Salmonella Kültür
   • Histophilus somni Kültür
   • Anthrax Kültür
   • Koyun Pseudotuberculosis Kültür (Coryne. pseutuberculosis ve Staph. anaerobius)
   • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
   • Mantar Kültürü (Trichophyton vd.)
   • Antibiyogram /Antibiyotik Duyarlılık Testi
   • Dışkı Paraziter İnceleme
   • Süt Somatik Hücre Sayımı (SHS)-Mikroskobik Yöntem
   • Total Bakteri Sayımı (süt, altlık-kum vd.)

   

 • Kanatlı Test

  • Gram Boyama
  • Ziehl-Neelsen Boyama-Kanatlı Tüberküloz (Mycobacterium avium) Mikroskobik İnceleme
  • Aerobik Bakteriyolojik Kültür (E. coli, Salmonella, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus vd.)
  • Salmonella biyokimyasal identifikasyon, Aşı suşu ayırımı ve Serogruplandırma
  • Salmonella Kültür- ISO 6579-1
  • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
  • Mycoplasma Selektif Kültür
  • Inf. Coryza (Avibacterium paragallinarum) Kültür ve Antibiyogram
  • Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Kültür
  • Dışkı Pararaziter İnceleme (Coccidiosis vd.)
  • Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (Antibiyogram)
  • Mantar Kültürü
  • Total Bakteri Sayımı (Yumurta kabuğu, yem vd.)

   

 • Ruminant Test

  • Brucella RBPT
  • Brucella SAT
  • Tuberculosis Gamma Interferon
  • Tuberculosis Antikor ELISA
  • Paratuberculosis Antikor ELISA
  • BVDV Antijen ELISA
  • BVDV Antikor ELISA
  • BVDV p80 (Border Disease) Antikor ELISA
  • IBR (BHV-1) Antikor ELISA
  • IBR gE Antikor ELISA
  • BHV-4 Antikor ELISA
  • BLV (EBL) Antikor ELISA
  • Mavidil (BTV) Antikor ELISA
  • FMD NSP Antikor ELISA
  • BRSV Antikor ELISA
  • BPI3 Antikor ELISA
  • Bovine Coronavirus (BCoV) Antijen ELISA
  • Bovine Coronavirus (BCoV) Antikor ELISA
  • Bovine Rotavirus (BRV) Antijen ELISA
  • Bovine Rotavirus (BRV) Antikor ELISA
  • Neospora caninum Antikor ELISA
  • Coxiella burnetii (Q fever) Antikor ELISA
  • Chlamydia abortus Antikor ELISA
  • Leptospira Hardjo Antikor ELISA
  • Mannheimia haemolytica Antikor ELISA
  • Mycoplasma bovis Antikor ELISA
  • Escherichia coli K99 Antikor ELISA
  • Caprine Arthritis Encephalitis & Maedi-Visna (CAEV-MVV) Antikor ELISA
  • Immunoglobulin G (IgG) ELISA
  • Ruminant Pregnancy (Gebelik) ELISA

 • Kanatlı Test

  • Mycoplasma gallisepticum Lam Aglütinasyon Testi
  • Mycoplasma synoviae Lam Aglütinasyon Testi
  • Salmonella Gallinarum/Pullorum Lam Aglütinasyon Testi
  • AI (Avian Influenza) Antikor ELISA
  • ND (Newcastle Disase) Antikor ELISA
  • ND-F (F protein) Antikor ELISA
  • IB (Infectious Bronchitis) ELISA
  • ILT (Infectious Laryngotracheitis) Antikor ELISA
  • ILT gI (Glikoprotein I) ELISA
  • ILT gB (Glikoprotein B) ELISA
  • Mycoplasma gallisepticum Antikor ELISA
  • Mycoplasma synoviae Antikor ELISA
  • AE (Avian Encephalomiyelitis) Antikor ELISA
  • IBD (Infectious Bursal Disase) Antikor ELISA
  • IBD VP2 Antikor ELISA
  • Reovirus Antikor ELISA
  • CAV (Chicken Anemia) Antikor ELISA
  • FAdV (Fowl Adenovirus) Antikor ELISA
  • EDS (Egg Drop Syndrome) Antikor ELISA
  • Salmonella B/D Antikor ELISA
  • Salmonella Group B Antikor ELISA
  • Salmonella Group D Antikor ELISA
  • ART (Avian Rhinotracheitis) Antikor ELISA
  • ORT (Ornithobacterium rhinotracheale) Antikor ELISA

   

 • Biyokimyasal Test

  • Metabolik Profil (BUN, Ca, P, Mg, AST, GGT, Glukoz, Chol, TP, Alb vd.)
  • Elektrolitler (Sodyum, Potasyum, Klor)
  • Keton (BHBA)
  • Non-Esterified Fatty Acid (NEFA)
  • Süt Üre Nitrojen (MUN)
  • Antioksidanlar (Total Antioxidant Status, Glutathion Reductase, Superoxide Dismutase)
  • Selenyum
  • Hormonlar (Progesteron P4, AMH vd.)
  • Aflatoksin M1 (süt)

   

 • Ruminant Test

  • BVDV Real-Time RT-PCR
  • BVDV (Pool Test) Real-Time RT-PCR
  • IBR (BHV-1) Real-Time PCR
  • BRSV Real-Time RT PCR
  • Bovine Rotavirus (BRoV) Real-Time RT-PCR
  • Bovine Coronavirus (BCoV) Real-Time RT-PCR
  • Leptospira spp. Real-Time PCR
  • Brucella multipleks PCR (aşı ve saha suşlarının ayırımı için)
  • Chlamydia abortus Real-Time PCR
  • Coxiella burnetii (Q fever) Real-Time PCR
  • Neospora caninum Real-Time PCR
  • Toxoplasma gondii PCR
  • Tritrichomonas foetus PCR
  • Mycoplasma bovis PCR
  • Pasteurella multocida ve kapsüler tipleri PCR (Tip A, B, D, E ve F)
  • Mannheimia haemolytica serotiplendirme PCR (S1, S2, S6 ve Leukotoxin)
  • Bibersteinia trehalosi PCR
  • Histophilus somni PCR
  • Clostridium multipleks PCR (Cl. chauvoei, Cl. novyi A, Cl. novyi B, Cl. septicum, Cl. haemolyticum)
  • Clostridium perfringens toksin tiplendirme PCR (alfa, beta, epsilon, iota, enterotoxin, beta 2)
  • Clostridium sordellii PCR
  • Campylobacter multipleks PCR (Campylobacter spp., C. jejuni, C. coli, C. fetus)
  • Escherichia coli tiplendirme multipleks PCR (K99, F41, Sta, Stx1, Stx2, Intimin)
  • Mavidil (BTV) Real-Time RT-PCR
  • PPR RT-PCR
  • FMD RT-PCR
  • Malignant Catarrhal Fever (Koriza) PCR
  • Bovine Ephemeral Fever (Üç Gün Hast.) RT-PCR
  • LSD-Pox virus (Çiçek) Real-Time PCR
  • Ektima (Orf) PCR
  • Dichelobacter nodosus (Piyeten) Real-Time PCR
  • Fusobacterium necrophorum PCR
  • Mycoplasma ovipneumoniae PCR
  • Mycoplasma agalactiae PCR
  • Mycoplasma capricolum capripneumoniae (Keçi Ciğer Ağrısı) PCR
  • Diğer bulaşıcı agalaksiya etkenleri PCR (Myco. mycoides subsp. capri ve Myco. capricolum subsp. capricolum)
  • Caprine Arthritis/Encephalitis & Maedi-Visna (CAEV-MVV) PCR

   

 • Kanatlı Test

  • AI (Avian Influenza) Matrix Real-Time RT-PCR
  • AI Tiplendirme (H5, H7, H9) Real-Time RT-PCR
  • ND (Newcastle Disase) Matrix Real-Time RT-PCR
  • ND (Newcastle Disase) Virulent Real-Time RT-PCR
  • ND Sekanslama PCR Testi
  • IB (Infectious Bronchitis) Real-Time RT-PCR
  • IB Tiplendirme (Massachussets, 4/91, D274, Var2) spesifik RT-PCR Testleri
  • IB Sekanslama RT-PCR Testi
  • ILT (Infectious Laryngotracheitis) Real-Time PCR
  • aMPV (Avian Metapneumovirus) RT-PCR
  • MG (Mycoplasma gallisepticum) Real-Time PCR
  • MS (Mycoplasma synoviae) Real-Time PCR
  • MM (Mycoplasma meleagridis) PCR
  • ORT (Ornithobacterium rhinotracheale) PCR
  • CAV (Chicken Infectious Anemia) Real-Time PCR
  • IBD (Infectious Bursal Disase) RT-PCR
  • IBD (Infectious Bursal Disase) sekans analizi
  • AE (Avian Encephalomiyelitis) RT-PCR
  • Reovirus Real-Time PCR
  • HVT (Herpes Virus) Real-Time PCR
  • Marek PCR (Aşı ve Patojen Marek Viruslarının Ayırımı)
  • Marek Onkojenik Mama PCR
  • Marek Aşı (CVI 1988 Spesifik Mama) PCR
  • FAdV (Fowl Adenovirus) PCR
  • FAdV (Fowl Adenovirus) Sekans analizi
  • Salmonella Tiplendirme (Salmonella spp., Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium alt türleri) Real-Time PCR
  • Chlamydophila psittaci PCR
  • Kaz Parvovirus (Derzy's Disease) PCR

   

 • Patoloji ve Parazitoloji

  Ruminant ve kanatlılarda, ölü hayvanlardan yapılan otopsi sonucunda veya gönderilen iç organ numunelerinde, makroskobik bulgular değerlendirilerek raporlanır. Şüphelenilen hastalık/lar yönünden gerekli numuneler alınarak uygun yöntemleri ile test edilir.

  Kan parazitlerinin teşhisi amacıyla kan ve iç organlardan hazırlanan sürme preparatlardan Giemsa boyama yapılarak direkt mikroskobik inceleme yapılır. Dışkı örneklerinde paraziter inceleme için flotasyon yöntemi uygulanır.

   

  ;

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.