M G   I N S T I T U T E

Laboratuvar » Bakteriyoloji

 • Ruminant Test

   • Gram Boyama
   • Ziehl-Neelsen Boyama
   • Modifiye Ziehl-Neelsen Boyama
   • Metilen Mavisi Boyama
   • Giemsa Boyama (Kan parazitleri)
   • Aerobik Bakteriyolojik Kültür
   • Brucella Selective Kültür
   • Mycoplasma Selective Kültür
   • Campylobacter Kültür
   • Salmonella Kültür
   • Histophilus somni Kültür
   • Anthrax Kültür
   • Koyun Pseudotuberculosis Kültür (Coryne. pseutuberculosis ve Staph. anaerobius)
   • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
   • Mantar Kültürü (Trichophyton vd.)
   • Antibiyogram /Antibiyotik Duyarlılık Testi
   • Dışkı Paraziter İnceleme
   • Süt Somatik Hücre Sayımı (SHS)-Mikroskobik Yöntem
   • Total Bakteri Sayımı (süt, altlık-kum vd.)

   

 • Kanatlı Test

  • Gram Boyama
  • Ziehl-Neelsen Boyama-Kanatlı Tüberküloz (Mycobacterium avium) Mikroskobik İnceleme
  • Aerobik Bakteriyolojik Kültür (E. coli, Salmonella, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus vd.)
  • Salmonella biyokimyasal identifikasyon, Aşı suşu ayırımı ve Serogruplandırma
  • Salmonella Kültür- ISO 6579-1
  • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
  • Mycoplasma Selektif Kültür
  • Inf. Coryza (Avibacterium paragallinarum) Kültür ve Antibiyogram
  • Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Kültür
  • Dışkı Pararaziter İnceleme (Coccidiosis vd.)
  • Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (Antibiyogram)
  • Mantar Kültürü
  • Total Bakteri Sayımı (Yumurta kabuğu, yem vd.)

   

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.