M G   I N S T I T U T E

Laboratuvar » Patoloji ve Parazitoloji

  • Patoloji ve Parazitoloji

    Ruminant ve kanatlılarda, ölü hayvanlardan yapılan otopsi sonucunda veya gönderilen iç organ numunelerinde, makroskobik bulgular değerlendirilerek raporlanır. Şüphelenilen hastalık/lar yönünden gerekli numuneler alınarak uygun yöntemleri ile test edilir.

    Kan parazitlerinin teşhisi amacıyla kan ve iç organlardan hazırlanan sürme preparatlardan Giemsa boyama yapılarak direkt mikroskobik inceleme yapılır. Dışkı örneklerinde paraziter inceleme için flotasyon yöntemi uygulanır.

     

    ;

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.