M G   I N S T I T U T E

7. Ulusal & 3. Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Güvenilir laboratuvar hizmetleri; kalifiye personel, altyapı ve bilimsel yöntemlerin
bir araya geldiği bir ortamda uygun şekilde yapılandırılmış ve yönetilen
laboratuvarlarda yerine getirilebilir.