M G   I N S T I T U T E

Plan and Panel » Small ruminant

 • Koyun/Keçi Atık Etkenleri-Fetal Doku 

  Testler Gerekli Örnek  
  Bakteriyel Kültür (Brucella, Campylobacter, Salmonella, Listeria vd.) ve spesifik etkenler için PCR tiplendirme Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer ve mide içeriği yoksa akciğer
  Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
   
  Chlamydia abortus Real-Time PCR Öncelikle birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
  Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek
   
  Q Fever (Coxiella burnetii) Real-Time PCR Öncelikle birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
  Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek
   
  BVD/Border Disease virus Real-Time RT-PCR Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Karaciğer, mide içeriği, akciğer, dalak, böbrek
  Birkaç kotiledon içeren plasenta veya vaginal svab
   
  Toxoplasma gondii PCR Atık fetus veya
  Fetus iç organları: Beyin, kalp kası, akciğer, karaciğer, böbrek,
  Birkaç kotiledon içeren plasenta 
   

 • Koyun/Keçi Atık Etkenleri-Seroloji

  Testler Gerekli Örnek  
  Brucella RBPT/SAT Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Chlamydia abortus Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Q Fever (Coxiella burnetii) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Border Disease/Bovine Virus Diarrhea Virus (P80) Antikor ELISA Anne kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Selenyum Anne kanı (LH'li yeşil kapalı tüp)  

 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları

  Testler Gerekli Örnek  
  Bakteriyel Kültür (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,
  Bibersteina trehalosi vd)
  Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli)
  Bronko alveolar lavaj (BAL) sıvısı (steril tüp veya enjektör içinde)
  İç organ örneği: Akciğer, kalp, karaciğer
   
  Mycoplasma Kültürü  Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli)
  Steril kapta bronşiyal alveolar lavaj (BAL) sıvısı
  İç organ örneği: Akciğer
   
  Pasteurella multocida ve kapsüler tipleri PCR (Tip A, B, D, E ve F) Bakteri kültürü  
  Mannheimia haemolytica tiplendirme PCR (Tip S1, S2, S6 ve Leukotoxin)  Bakteri kültürü  
  Bibersteina trehalosi PCR Bakteri kültürü  
  Mycoplasma ovipneumoniae PCR Mycoplasma kültürü  
  Keçi Ciğer Ağrısı-Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae PCR Burun svabı (tercihen taşıyıcı besiyerli)
  Steril kapta bronşiyal alveolar lavaj (BAL) sıvısı
  İç organ örneği: Akciğer, mediastinal lenf yumruları, gögüs boşluğu sıvısı
   
  Caprine Arthrit Encephalitis Maedi Visna Virus (CAE-MVV) PCR Kan (periferal blood leucocytes-PBLs), süt, meme dokusu, sinoviyal membranlar, eklem sıvısı, akciğer  
  Caprine Arthritis/Encephalitis-Maedi-Visna Virus(CAEV-MVV) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Jaagsiekte (Pulmoner adenomatosis)-Histopatoloji Akciğer  

 • Yetişkin İshal

  Testler Gerekli Örnek                                
  Paraziter etkenler-Dışkı Flotasyon Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak
   
  Salmonella Kültür Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
       
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Ziehl Neelsen Boyama Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak
   
  Paratüberküloz (John's Disease- Mycobacterium paratuberculosis) Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  PPR RT-PCR Ağız lezyonları, burun, konjunktival svablar
  İç organ örneği: Akciğer, dalak, mesenterial ve bronşial lenf yumruları
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-hastalığın erken döneminde
   

 • Kuzu/Oğlak İshal ve Neonatal Enfeksiyonlar 

  Testler Gerekli Örnek  
  Aerobik Bakteri Kültürü Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  Anaerobik Bakteri Kültürü (Clostridium spp.) Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  Salmonella Kültürü Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  Rotavirus Antijen ELISA Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  Rotavirus RT-PCR Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  Clostridium perfringens toksin (alfa, beta, epsilon, iota, enterotoksin, beta2 toksin) tiplendirme PCR Anaerob kültür  
  E. coli enterotoksijenik/enterohemorajik virulens faktörleri  (K99, F41, Sta, SXT1, SXT2,  İntimin) için PCR Bakteri kültürü  
  Cryptosporidium: Modifiye Ziehl-Neelsen Boyama Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  Coccidiosis: Dışkı Flotasyon
  (> 21 günlük kuzularda)
  Dışkı (steril plastik numune kabında)
  İç organ örneği: Bağırsak 
   
  BVD/Border Disease Real-Time RT-PCR Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
  İç organ örneği: Dalak, akciğer, tiroid, timus, böbrek, beyin, lenf yumruları, bağırsak
                                   

 • Mastitis

  Testler Gerekli Örnek  
  Bakteriyel Kültür Steril numune kabı içine meme başı temizliğine
  dikkat edilerek sağılmış süt örneği
   
  Mycoplasma  Kültürü Steril numune kabı içine meme başı temizliğine
  dikkat edilerek sağılmış süt örneği
   
  Mycoplasma agalactiae PCR Mycoplasma kültürü  
  Mycoplasma cluster PCR Mycoplasma kültürü  
  Mycoplasma mycoides subp. capri PCR Mycoplasma kültürü  
  Mycoplasma capricolum subsp. capricolum Mycoplasma kültürü  
       

 • Sinirsel Belirti

  Testler Gerekli Örnek  
  Aerobik Bakteri Kültürü (Listeria vd.) Beyin, beyin sapı (kökü): pons, medulla oblongata  
  BVD/Border Disease Real-Time RT-PCR
  Kuzularda
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
  İç organ örneği: Dalak, akciğer, tiroid, timus, böbrek, beyin, lenf yumruları, bağırsak
   
  Border Disease (BVD-P80) Antikor ve Antijen ELISA
  Kuzularda
  Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Coenurus cerebralis  Kafa  
  Botulismus Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)
  Mide içeriği
  Şüpheli yem
   
  Toksikasyonlar (Organik fosforlu insektisitler vd.) Mide içeriği, Şüpheli yem  

 • Ayak Lezyonları

  Testler Gerekli Örnek  
  Fusobacterium necrophorum Kültür ve PCR Lezyonlu bölgeden alınan içerik veya svab  
  Dichelobacter nodosus Real-Time PCR Lezyonlu bölgeden alınan içerik veya svab  

 • Göz Lezyonları

  Testler Gerekli Örnek  
  Bakteriyel Kültür (Moraxella ovis vd.) Konjunktival svab  
  Mycoplasma Kültür (Mycoplasma conjunctivae) Konjunktival svab  
  Chlamydia pesorum PCR Konjunktival svab  
  Listeria monocytogenes Kültür Konjunktival svab  

 • Damızlık Koç Adayı

  Testler Gerekli Örnek                                
  Brucella RBPT/SAT Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Chlamydia abortus Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Border Disease Antijen ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  
  Q Fever Antikor ELISA Kan serumu (kırmızı veya sarı kapaklı tüp)  

 • Ani Ölüm

  Testler Gerekli Örnek  
  Antraks  Periferal kan frotisi
  Doğal deliklerden gelen pıhtılaşmamış kan
  İç organ örneği: Dalak, kalp
   
  Aerobik Bakteriyel Kültür (Septisemi) İç organ örneği: Kalp, akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak olmak üzere tüm iç organlar  
  Anaerobik Bakteriyel Kültür İç organ örneği: Kalp, akciğer, karaciğer, dalak, bağırsak olmak üzere tüm iç organlar  
  Clostridium perfringens Toksin Tiplendirme (alfa, beta, epsilon, iota, enterotoxin, beta 2) PCR Anaerob kültür  
  Clostridium spp. multipleks PCR (Cl. chauyoei, Cl. novyi A, Cl. novyi B, Cl. septicum, Cl. haemolyticum)  Anaerob kültür  
  Beyaz Kas Hastalığı (Makroskobik bulgu, histopatoloji) Organ örneği: Kalp   
  FMD RT-PCR (kuzularda) Organ örneği: Kalp   

 • Ağız ve Deri Lezyonları

  Testler Gerekli Örnek  
  Ektima (Orf, Parapox virus) PCR Ağız lezyonlarından alınan doku veya svab örneği  
  PPR RT-PCR Ağız lezyonları, burun, konjunktival svablar
  İç organ örneği: Akciğer, dalak, mesenterial ve bronşial lenf yumruları
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-hastalığın erken döneminde
   
  Koyun-Keçi Çiçeği ( Sheep and Goat Pox virus) Real-Time PCR Ağız lezyonları ve burun svabları, deri lezyon örneği
  İç organlarda (akciğer, karaciğer vd.) bulunan lezyonlu kısımlardan
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
   
  Mavidil (Bluetongue) Real-Time RT-PCR Ağız svabı
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
   
  Pseudotuberculosis (Çatlak)
  Corynebacterium pseudotuberculosis, Staphylococcus anaerobius
  Lezyonlu lenf yumruları veya içeriği    
  Ektoparaziter İnceleme-Uyuz etkenleri için KOH ile muamele ve mikroskobik İnceleme Deri kazıntısı veya biyopsi örneği
  Bakteriyolojik Kültür-Dermatophilus congolensis Deri kazıntısı veya biyopsi örneği    
  Mantar Kültürü Deri kazıntısı  

 • Metabolik Profil (kc, böbrek, genel, iz element)

  Testler Gerekli Örnek  
  Albumin Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Total Protein Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Kalsiyum  Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Fosfor Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Magnezyum Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  BUN Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  AST Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  GGT Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Glikoz Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Kolestrol Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Keton Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Nefa Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Sodyum Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Potasyum Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Klor Kan serumu (kırmızı kapaklı tüp)  
  Selenyum Kan (Lityum Heparinli, yeşil kapaklı tüp)  

 • Sarılık - Kanlı İdrar

  Testler Gerekli Örnek  
  Kan parazitleri (Babesia, Theileria)-Giemsa Boyama Perifer damarlardan alınan kan ile yapılan froti
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
  İç organ örneği: Karaciğer, dalak, böbrek
   
  Anaplasma-Giemsa Boyama Perifer damarlardan alınan kan ile yapılan froti
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
  İç organ örneği: Karaciğer, dalak, böbrek
   
  Hemotropic mycoplasma-Mycoplasma ovis (Eperithrozoon ovis)
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)
  İç organ örneği: Karaciğer, dalak, böbrek
   
  Leptospira spp. Real-Time PCR İç organ örneği: Böbrek, idrar, karaciğer
  Kan (EDTA'lı, mor kapaklı tüp)-Bakteriyemi geçici olduğu için tespit her zaman mümkün değil
  Süt
   
  Anaerobik Kültür
  Clostridium spp. multipleks PCR
  Clostridium perfringens toksin tiplendirme için PCR
  İç organ örneği: Kalp, karaciğer, bağırsak ve diğer iç organlar  
  Bakır zehirlenmesi Kan serumu
  İç organ örneği: Karaciğer, böbrek
   
  Karaciğer parazitleri-Mikroskobik inceleme, Dışkı flotasyon Karaciğer+safra kesesi, bağırsak  

Reliable laboratory services; It can be carried out in appropriately structured and
managed laboratories in an environment where qualified personnel, infrastructure and
scientific methods come together.