M G   I N S T I T U T E

Laboratories » Bacteriology

 • Ruminant Test

   • Gram Boyama
   • Ziehl-Neelsen Boyama
   • Modifiye Ziehl-Neelsen Boyama
   • Metilen Mavisi Boyama
   • Giemsa Boyama (Kan parazitleri)
   • Aerobik Bakteriyolojik Kültür
   • Brucella Selective Kültür
   • Mycoplasma Selective Kültür
   • Campylobacter Kültür
   • Salmonella Kültür
   • Histophilus somni Kültür
   • Anthrax Kültür
   • Koyun Pseudotuberculosis Kültür (Coryne. pseutuberculosis ve Staph. anaerobius)
   • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
   • Mantar Kültürü (Trichophyton vd.)
   • Antibiyogram /Antibiyotik Duyarlılık Testi
   • Dışkı Paraziter İnceleme
   • Süt Somatik Hücre Sayımı (SHS)-Mikroskobik Yöntem
   • Total Bakteri Sayımı (süt, altlık-kum vd.)

   

 • Kanatlı Test

   • Gram Boyama
   • Ziehl-Neelsen Boyama-Kanatlı Tüberküloz (Mycobacterium avium) Mikroskobik İnceleme
   • Aerobik Bakteriyolojik Kültür (E. coli, Salmonella, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus vd.)
   • Salmonella biyokimyasal identifikasyon, Aşı suşu ayırımı ve Serogruplandırma
   • Salmonella Kültür- ISO 6579-1
   • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
   • Mycoplasma Selektif Kültür
   • Inf. Coryza (Avibacterium paragallinarum) Kültür ve Antibiyogram
   • Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Kültür
   • Dışkı Pararaziter İnceleme (Coccidiosis vd.)
   • Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (Antibiyogram)
   • Mantar Kültürü
   • Total Bakteri Sayımı (Yumurta kabuğu, yem vd.)

   

Reliable laboratory services; It can be carried out in appropriately structured and
managed laboratories in an environment where qualified personnel, infrastructure and
scientific methods come together.