M G   I N S T I T U T E

Plan and Panel » Poultry

 • Seroloji

   • Mycoplasma gallisepticum Lam Aglütinasyon Testi
   • Mycoplasma synoviae Lam Aglütinasyon Testi
   • Salmonella Gallinarum/PullorumLam Aglütinasyon Testi
   • AI (Avian Influenza) Antikor ELISA
   • ND (Newcastle Disase) Antikor ELISA
   • ND-F (F protein) Antikor ELISA
   • IB (Infectious Bronchitis) ELISA
   • ILT (Infectious Laryngotracheitis) Antikor ELISA
   • ILT gI (Glikoprotein I) ELISA
   • ILT gB (Glikoprotein B) ELISA
   • Mycoplasma gallisepticum Antikor ELISA
   • Mycoplasma synoviae Antikor ELISA
   • AE (Avian Encephalomiyelitis) Antikor ELISA
   • IBD (Infectious Bursal Disase) Antikor ELISA
   • IBD VP2 Antikor ELISA
   • Reovirus Antikor ELISA
   • CAV (Chicken Anemia) Antikor ELISA
   • FAdV (Fowl Adenovirus) Antikor ELISA
   • EDS (Egg Drop Syndrome) Antikor ELISA
   • Salmonella B/D Antikor ELISA
   • Salmonella Group B Antikor ELISA
   • Salmonella Group D Antikor ELISA
   • ART (Avian Rhinotracheitis) Antikor ELISA
   • ORT (Ornithobacterium rhinotracheale) Antikor ELISA

   

 • Bakteriyoloji

   • Gram Boyama
   • Ziehl-Neelsen Boyama-Kanatlı Tüberküloz (Mycobacterium avium) Mikroskobik İnceleme
   • Aerobik Bakteriyolojik Kültür (E. coli, Salmonella, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus vd.)
   • Salmonella biyokimyasal identifikasyon, Aşı suşu ayırımı ve Serogruplandırma
   • Salmonella Kültür- ISO 6579-1
   • Anaerobik Bakteriyolojik Kültür (Clostridial etkenler vd.)
   • Mycoplasma Selektif Kültür
   • Inf. Coryza (Avibacterium paragallinarum) Kültür ve Antibiyogram
   • Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Kültür
   • Dışkı Pararaziter İnceleme (Coccidiosis vd.)
   • Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (Antibiyogram)
   • Mantar Kültürü
   • Total Bakteri Sayımı (Yumurta kabuğu, yem vd.)

   

 • Moleküler Teşhis/PCR

   • AI (Avian Influenza) Matrix Real-Time RT-PCR
   • AI Tiplendirme (H5, H7, H9) Real-Time RT-PCR
   • ND (Newcastle Disase) Matrix Real-Time RT-PCR
   • ND (Newcastle Disase) Virulent Real-Time RT-PCR
   • ND Sekanslama PCR Testi
   • IB (Infectious Bronchitis) Real-Time RT-PCR
   • IB Tiplendirme (Massachussets, 4/91, D274, Var2) spesifik RT-PCR Testleri
   • IB Sekanslama RT-PCR Testi
   • ILT (Infectious Laryngotracheitis) Real-Time PCR
   • aMPV (Avian Metapneumovirus) RT-PCR
   • MG (Mycoplasma gallisepticum) Real-Time PCR
   • MS (Mycoplasma synoviae) Real-Time PCR
   • MM (Mycoplasma meleagridis) PCR
   • ORT (Ornithobacterium rhinotracheale) PCR
   • CAV (Chicken Infectious Anemia) Real-Time PCR
   • IBD (Infectious Bursal Disase) RT-PCR
   • IBD (Infectious Bursal Disase) sekans analizi
   • AE (Avian Encephalomiyelitis) RT-PCR
   • Reovirus Real-Time PCR
   • HVT (Herpes Virus) Real-Time PCR
   • Marek PCR (Aşı ve Patojen Marek Viruslarının Ayırımı)
   • Marek Onkojenik Mama PCR
   • Marek Aşı (CVI 1988 Spesifik Mama) PCR
   • FAdV (Fowl Adenovirus) PCR
   • FAdV (Fowl Adenovirus) Sekans analizi
   • Salmonella Tiplendirme (Salmonella spp., Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium alt türleri) Real-Time PCR
   • Chlamydophila psittaci PCR
   • Kaz Parvovirus (Derzy's Disease) PCR

   

Reliable laboratory services; It can be carried out in appropriately structured and
managed laboratories in an environment where qualified personnel, infrastructure and
scientific methods come together.