M G   I N S T I T U T E

Our Founder

Prof. Dr. Leyla Güler

Education Life

1979

Arapgir High School

1979-1984

Fırat University Faculty of Veterinary Medicine, Elazig

1988-1992

Bacteriology Specialization

Ministry of Agriculture and Rural Affairs
Thesis Subject: Comparative diagnosis of chronic respiratory system disease (CRD) of poultry by serological and causative isolation

1988-1993

PhD in Veterinary Microbiology Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology

Konya Thesis topic: Isolation and identification of mycoplasmas from sheep and goats with pneumonia and determination of their susceptibility to antibiotics.

2007

Associate Professor

Higher Education Council.

2013-2015

Prof.

Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology

Experiences

 • Enfeksiyöz hayvan hastalıklarının bakteriyolojik, serolojik ve moleküler yöntemlerle teşhisi konusunda (35 yıllık) deneyim
 • 1998- Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarının kurulması (Vet Kon. Arş. Enstitüleri içinde ilk)
 • 2005- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının AB’ye uyum amacıyla yürüttüğü Twinning Projesi kapsamında “Ulusal Brusellozis ve Tüberkülozis Mücadele Programı ve Yönetmeliği” hazırlanması çalışmaları.
 • 2009- Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde TS ISO/IEC/ EN 17025’e dayalı Kalite Yönetim Sisteminin kurulması
 • Çalışmalar: Bakteriyel izolasyon identifikasyon, serolojik yöntemler, epidemiyoloji, bakteriyel ve viral etkenlerin moleküler teşhis yöntemleri: PCR, RT-PCR, Real-time PCR, SDS-PAGE, Western Blot yöntemleri; Brucella spp. E. coli, Koyun-keçi, sığır ve kanatlıların Mycoplasma etkenleri, Rhodococcus equi, Taylorella equigenitalis, Mastitis etkenleri, Koyun ve sığırlarda abortuslar, Antimikrobiyal direnç.

 

Seminar and courses

 • 10.06.1996-10.06.1997 Colorado State University, ABD Doktora sonrası eğitim Çalışmalar: Veteriner Epidemiyoloji, Sığır tüberkülozunun ELISA ve PCR tekniği ile teşhisi, State/Federal hayvan hastalıkları mücadele programları ve PCR tekniği ile Brucella türlerinin identifikasyonu konusunda bir projenin yürütülmesi
 • 9-13 Mart 1998 Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, ANKARA FAO/RADISCON Workshop “Ülkesel hayvan sağlığı izleme programlarının geliştirilmesi ve bölgesel bazda entegrasyonu”
 • 01.09.1999-14.10.1999 (6 hafta) ID-Lelystad, HOLANDA (OECD bursu ile) “Brucella suşlarının moleküler ayırımı” konusunda çalışma
 • 9-14 Ekim 2000 SAN MARİNO WHO-Mediterranean Zoonoses Control Programme (MZCP) tarafından düzenlenen workshop “International training course on formulation and management of projects on surveillance, prevention and control of zoonoses and foodborne diseases”
 • 5-9 Kasım 2001 Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, ISTANBUL WHO-Mediterranean Zoonoses Control Programme (MZCP) ve Tarım ve Köyişleri Bak. nın işbirliği ile düzenlenen workshop “National training course on intersectoral brucellosis surveillance”(Eğitimci)
 • 6-7 Haziran 2002 Brüksel, BELÇİKA TAIEX’in Laboratuvarlar ile ilgili 2. alt grup toplantısına katılım
 • 16-20 Eylül 2002 Pamplona, İSPANYA CIHEAM, IAMZ ve University of Navarra tarafından organize edilen seminer “Human and Animal Brucellosis (İnsan ve hayvanlarda brusellozis)”
 • 28-29 Ekim 2004 Brüksel, BELÇİKA TAIEX’in “Consultation meeting on veterinary legistlation (Veteriner mevzuatının AB mevzuatına uyumu)” konulu toplantısına katılım
 • 21-24 Şubat 2005 Şap Enstitüsü, ANKARA Free Berlin Universitesinden Prof. Dr. Karl-Hans Zessin tarafından ”Veterinary epidemiology-advanced level” konulu eğitime katılım
 • 18-22 Aralık 2006 Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, ANKARA Roche Diagnostics tarafından verilen “Real time PCR” konusundaki eğitime katılım
 • 14-18 Mayıs 2007 Lizbon, PORTEKİZ Instituto Biologica Experimentale Technologica (IBET)’in organize ettiği Pendik Vet. Kont. Ve Arş. Enst nün dahil olduğu bir AB (INCOME) projesi kapsamında “Harmonization of pathogen detection and differentiation tools” konulu wokshop (Sunu yapıldı: ‘Use of RT-PCR and Real Time RT-PCR for the Detection and Differentiation of Newcastle Disease and Avian Influenza Viruses’
 • 11-12 Temmuz 2007 CIDC-Lelystad, HOLLANDA Veterinary Laboratory Agency (VLA), Weybridge, UK, Central Institute for Animal Disease Control Lelystad (CIDC-Lelystad) ve OIE tarafından organize edilen ’1st International Contagious Equine Metritis Conference’ konulu konferansa katılım
 • 9-11 Mart 2008 Kahire, MISIR ICARDA tarafından organize edilen “Expert consultation” toplantısı “Developing a Small Ruminant Research and Development Strategy for Rural Poverty Reduction in Non-Tropical Dry areas of the Near East and North Africa”
 • 5-7 Ekim 2009 Uppsala, İSVEÇ EU Community Reference Laboratory Campylobacter Workshop
 • 17-19 Kasım 2009 TURKAK, ANKARA Türk Akredidasyon Kurumu (TURKAK), tarafından düzenlenen. “TS EN/ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” eğitimi
 • 22 Ekim 2010 Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Mikrobiyolojik analizlerde metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği Antibiyotik kalıntı analizlerinde kullanılan tarama metotlarının validasyonu
 • 14-18 Şubat 2011 Antalya İleri düzey epidemiyoloji eğitimi (Advanced Epi) M. Salman ve diğer araştırıcılar CSU, ABD tarafından
 • 3-5 Ekim 2011 Uppsala, İSVEÇ EURL Campylobacter Workshop
 • 28-29 Mart 2012 İzmir TAIEX workshop on control of campylobacter infections in poultry and relavant practices in the European Union

 

Books and Publications

SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

  • Güler L., M. Şevik, M. Hasöksüz, “Phylogenetic analysis of peste des petits ruminants (PPR) virus from outbreaks in Turkey during 2008-2012” Turk J. Biol., DOI:10.3906/biy-1401-28 (2014).
  • Sevinc F., L. Guler, M. Sevinc, O. D. Ekici, N. Isik, “Determination of immunoreactive proteins of Babesia ovis” Vet. Parasitol., 198 (3-4), 391-395 (2013).
  • Güler L., K. Gündüz, A.S. Sarışahin, “Capsular Typing and Antimicrobial Susceptibility of Pasteurella multocida Isolated from Different Hosts” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.,19 (5), 843-849 (2013).
  • M. Ok, L. Güler, K. Turgut., Ü. Ok, İ. Şen, K. Gündüz, M. F. Birdane and H. Güzelbekteş, “The studies on the aetiology of diarrhoea in neonatal calves and determination of virulence gene markers of Escherichia coli strains by multiplex PCR“, Zoonoses and Public Health, 56, 94-101 (2009).
  • Ica T., F. Aydın, S. Erdenliğ, L. Güler, E. Büyükcangaz, “Characterisation of Brucella abortus biovar 3 isolates from Turkey as biovar 3b“, Vet. Rec., 163, 659-661 (2008).
  • Güler L., K. Gündüz, Ü. Ok, “Virulence factors and antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from calves in Turkey“, Zoonoses and Public Health, 55 (5), 249-257 (2008).
  • Hadimli H., O. Erganiş, L. Güler, U.S. Uçan, “Investigation of chicken infectious anemia virus infection by PCR and ELISA in chicken flocks“, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32, 79-84 (2008)
  • Güler L., Gündüz K. “Virulence properties of Escherichia coli isolated from clinical bovine mastitis“, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 31, 361-365 (2007).
  • Turutoglu H, D. Ozturk, L. Güler, F. Pehlivanoglu, “Presence and characteristics of sorbitol-negative Escherichia coli 0157 in healthy sheep faeces”. Veterinarni Medicina, 52, 301-307 (2007).
  • Güler L., H.H. Hadimli, O. Erganiş, M. Ateş, Ü. Ok, K. Gündüz, “Field evaluation of a PCR for the diagnosis of chlamydial abortion in sheep”, Vet. Rec., 159, 742-745 (2006).
  • Güler L., Ü. Ok, K. Gündüz, Y. Gülcü, H.H. Hadimli, “Antimicrobial susceptibility and coagulase gene typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine clinical mastitis cases in Turkey”, J. Dairy Sci., 88 (9), 3149-3154 (2005)
  • Güçlü F., Aldem O.S., Güler L. “Differential identification of cattle Sarcocystis spp. by random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (RAPD-PCR)”, Revue Med. Vet. 155, 8-9, 440-444 (2004).
  • Güler L., K. Gündüz, Ü. Ok, “Comparison of polymerase chain reaction and bacteriological culture for the diagnosis of sheep brucellosis using aborted fetus samples”, Vet. Microbiol., 93, 53-61 (2003).
  • Erganiş O., O. Kaya, H.H. Hadimli, L. Güler, “Rapid diagnosis of ovine Brucella, Campylobacter and Salmonella infections from fetal stomach contents by coagglutination test”, Small Rum. Res., 45, 123-127 (2002).
  • Bercovich Z., L. Güler, T. Baysal, B.E.C. Schreuder, F.G. Zijderveld, “Evaluation of the currently used diagnostic procedures for the detection of Brucella melitensis in sheep”, Small Rum. Res., 31, 1-6 (1998).

SCI, SCI-Expanded dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

  • Kesler K., L. Güler, G. Orhan,“Yumurtacı tavuk işletmelerinde Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonunun çabuk serum aglütinasyon, kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu yöntemleriyle araştırılması”, Eurasian J. Vet. Sci.29 (2), 76-81 (2013).
  • Güler L., S. Yavru, M. Ekik, Ü. Ok, A. Şimşek, K. Gündüz, Y. Gülcü, “Boğalarda bazı önemli patojen etkenlerin araştırılması”, Vet. Bil. Derg., 20 (4), 71-78 (2004).
  • Hadimli H.H., Ateş M., Güler L., Kav., Öncel T. “Mastitisli süt ineklerinden izole edilen stafilokokların β-laktamaz aktiviteleri ve antibiyotiklere duyarlılıkları”, Veteriner Bilimleri Dergisi, 17 (4), 21-25 (2001).
  • İyisan S., Ö. Akmaz, S.G. Düzgün, Y. Ersoy, S. Eskiizmirliler, L. Güler, K. Gündüz,.... “Türkiyede sığır ve koyunlarda brusellozisin seroepidemiyolojisi”, Pendik Vet. Mikrobiyol. Derg., 31(1), 21-75 (2000).
  • Uçan U.S., L. Güler, O. Erganiş, Ü. Ok, Y. Kuyucuoğlu, K. Gündüz, R. Durgut, M.B. Ataman, T. Civelek, “Atlarda Brusellozis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma”, Veterinarium, 10 (1), 20-24 (1999).
  • Güler L., K. Gündüz, T. Baysal, “Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen atık materyallerinin bakteriyolojik ve serolojik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi”, Veterinarium, 9 (1), 3-10 (1998).
  • Güler L., G. Orhan, D. İşcan, K. Kesler, “Hayvanlardan izole edilen Staphylococ türlerinin identifikasyonu”, Veterinarium, 8 (1-2), 9-12 (1997).
  • Münirkıran M., T. Baysal, H. Gözün, K. Gündüz, L. Güler, Ö. Kuyucuoğlu, N. Çelebi, U. Küçükayan, “Konya yöresinde koyun abortusları üzerine patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar”, Etlik Vet. Mikrobiol. Derg. 9 (2), 109-128 (1997).
  • Güler L., O. Kaya, T. Baysal., O. Erganiş, K. Gündüz, “Koyun ve keçilerden izole edilen Pasteurella haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi”, Veterinarium, 7 (1-2), 5-12 (1996).
  • Fındık D., L. Güler, S. Soysal, “Vagina akıntısı örneklerinin Mycoplasma ve nonspesifik bakteriler yönünden değerlendirilmesi”, İnfeksiyon Derg., 10 (1), 51-53 (1996).
  • Güler L. “Konya Bölgesinde kanatlıların kronik solunum yolu hastalığı (chronic respiratory disease-CRD)'nın serolojik ve etken izolasyonu ile karşılaştırmalı teşhisi üzerine çalışmalar (uzmanlık tezi) ”, Veterinarium, 6 (1-2), 7-15 (1995).
  • Kaya O., T. Baysal, O. Erganiş, L. Güler, Y. Kuyucuoglu, “Sığırlarda Haemophilus somnus enfeksiyonu üzerine serolojik ve bakteriyolojik çalışmalar”, Veterinarium, 6 (1-2), 2-6 (1995).
  • Baysal T., L. Güler, O. Kaya, H. Türütoğlu, K. Gündüz, “Konya bölgesinde keratokonjunktivitisli koyunların gözlerinden mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu”, Veterinarium, 6, (1-2), 19-22 (1995).
  • Baysal T., L. Güler, K. Gündüz, “Koyun pnömonilerinden izole edilen P. haemolytica suşlarının sensititre sistemi ile antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi”, Veterinarium, 5 (1-2), 13-16 (1994).
  • Orhan G., L. Güler, “Tavuk iç organları fekal flora, yumurta ve yemde Salmonella türlerinin bakteriyolojik ve serolojik olarak tesbiti”, Veterinarium, 4 (2), 15-20 (1993).
  • Kaya O., G. Orhan, O. Erganiş, L. Güler, Y. Kuyucuoglu, K. Kesler, “Broiler civcivlerinde sekal anaerob mikroflora ve karbonhidratların Salmonella typhimurium'un barsak epiteline kolonizasyonu üzerine etkisi”, Veterinarium, 4 (2), 27-32 (1993).
  • Baysal T., L. Güler, “Konya bölgesindeki tavuklardan Campylobacter etkenlerinin izolasyonu”, Veterinarium, 3 (1), 6-10 (1992).
  • Erganiş O., O. Kaya, L. Güler, B. Kenar, “Koyun brusellozisinin sahada koaglütinasyon testi ile teşhisi”, Veterinarium, 3 (1), 11-13 (1992).
  • Baysal T., L. Güler, “Konya yöresindeki kuzu ve oğlakların enzootik pnömonilerinden bakteriyel etken izolasyonu”, Veterinarium, 3 (1), 1-5 (1992).
  • Baysal T., O. Erganiş, L. Güler, “Konya Bölgesindeki kanatlılardan izole edilen E. coli suşlarının bazı biyokimyasal ve serolojik özellikleri ile antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi”, Veterinarium, 1 (2), 8-14 (1990).
  • Güler L. “Mikrobiyal tiplendirme yöntemleri”, Veterinarium, 9 (1), 82-91 (1998).
  • Güler L. “Biyoteknoloji”, Veterinarium, 1 (1), 29-31 (1990).
  • Güler L., “Hayvan Hastalıklarının Kontrolü için Aşılama” Tarım Türk Derg. Mart-Nisan, Sayı: 22, 130-133, 2010.
  • Güler L. “Veteriner halk sağlığı ve zoonozlar”, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Bülteni, Sayı 1, 13-16, 2004.

Uluslararası Kongre, sempozyum, panel, kurs (worshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan bildiriler

  • Güler, L., H. Türütoğlu, D. Öztürk, F. Pehlivanoğlu, “Isolation of Brucella melitensis Rev. 1 vaccine strain from aborted fetuses”. International VETistanbul Group Congress-2015, 07-09 Nisan, Saint Petersburg, 2015. (Poster Sunu)
  • Güler, L., M. Güler, Y. Gülcü, K. Gündüz, “Investigation of venereally transmitted bacteria from pre-breeding genital swabs of Arabian mares”. International VETistanbul Group Congress-2015, 07-09 Nisan, Saint Petersburg, 2015. (Poster Sunu)
  • Şevik, M., L.Güler, “Molecular detection of peste des petits ruminants virus from different organs/tissues of naturally infected animals”. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 September, Bishkek, 2012.
  • Şevik, M., L.Güler, O. Avcı, Y. Gülcü, “Infectious abortion causes in small ruminants”. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 September, Bishkek, 2012.
  • Ica T., F. Aydın, S. Erdenliğ, L. Güler, E. Büyükcangaz, “Detection of the new subgroup 3B of Brucella abortus 3 in Turkey by enhanced AMOS-ERY PCR”. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 05-09 August, İstanbul, 2008.
  • Erganiş O., H.H. Hadimli, O. Kaya, L. Güler, “Rapid diagnosis of ovine Brucella, Campylobacter and Salmonella infections from fetal stomach contents by coagglutination test”, 1stInternational Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, October 23-25, 1999. Irbid, Jordan.
  • Güler L., J. Triantis, B. Bricker, M.D. Salman, “Differentiating Brucella melitensis vaccine strain Rev. 1 and field strains using polymerase chain reaction”, Symposium of International Society for Veterinary Epidemiology and Economics, 8-11 July, Paris, Epidémiol. Santé Anim., 31-32, 1997.

Ulusal Kongre, sempozyum, panel, kurs(worshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan bildiriler

  • Güler, L., Gündüz, K., Gülcü, Y., Sarışahin A.S., Şevik, M. “Pasteurella multocida suşlarının moleküler identifikasyonu, kapsüler tiplendirilmesi ve antimikrobiyal duyarlılıkları”. X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Eylül, Kuşadası/Aydın, 2012 (Poster).
  • Güler, L., G. Orhan, K. Kesler, F. Çöven, B. Akçadağ, “Klinik örneklerden Newcastle hastalığı virusunun real-time reverse-transcription PCR yöntemi ile tespiti ve virülent suşların ayırımı“,VIII. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, Van, 2008.
  • Güler, L., G. Orhan, K. Kesler, F. Çöven, B. Akçadağ, “Klinik örneklerden Newcastle hastalığı virusunun real-time reverse-transcription PCR yöntemi ile tespiti ve virülent suşların ayırımı“, VIII. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 07-09 Ekim, Van, 2008.
  • Güler, L., K. Gündüz, Ü. Ok, Y. Gülcü, “Ergin Koyunlarda düşük doz Brucella melitensis Rev.1 ile aşılamadan sonra serolojik test sonuçları”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül, Ankara Üniversitesi Örsem, Çolaklı Side, Antalya, 2006.
  • Güler, L., K. Gündüz, , O. Erganiş, Ü. Ok, Y. Gülcü, “Tayların Rhodococcus equi pnömonisi: İmmunoproflaksi, moleküler ve serolojik teşhisi üzerine çalışmalar”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, 2004.
  • Güler, L., S. Yavru, M. Ekik, Ü. Ok, A. Şimşek, K. Gündüz, Y. Gülcü, “Boğalarda bazı önemli patojen etkenlerin araştırılması”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, 2004 (Poster).
  • Hadimli, H.H., O. Erganiş, L. Güler, U.S. Uçan, “Tavuklarda Chicken Infectious Anemia Virus’unun Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile incelenmesi”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, 2004.
  • Güler, L., Ü. Ok, K. Turgut, M. Ok, İ. Şen, M. Ekik, K. Gündüz, F. Birdane, “Buzağılardan ve klinik sığır mastitislerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının virulens faktörleri”, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya, 2002.
  • Uçan, U.S., L. Güler, O. Erganiş, Ü. Ok, Y. Kuyucuoğlu, K. Gündüz, R. Durgut, M.B. Ataman, T. Civelek, “Atlarda brusellozis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara, 2000.
  • Güler, L., K. Gündüz, Ü. Ok, A. Öztürk, “Brucella spp. nin identifikasyonunda polimeraz zincir reaksiyonunun kullanımı”, I. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Nisan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kapadokya, 2000.
  • Güler, L., T. Baysal, K. Gündüz, “Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne getirilen koyun atık materyallerinin bakteriyolojik ve serolojik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 6-8 Ekim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1998.
  • Kıran, M.M., T. Baysal, H. Gözün, L. Güler, K. Gündüz, Ö. Kuyucuoğlu, U. Küçükayan, “Konya yöresinde koyun abortusları üzerinde patolojik, bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 6-8 Ekim, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1998.
  • Güler, L., O. Kaya, K. Gündüz, T. Baysal, O. Erganiş, G.Orhan, “Koyun ve keçilerden izole edilen Pasteurella haemolytica suşlarının biyotip ve serotiplendirilmesi”. I. Uluslar arası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul, 1996.
  • Güler, L., “Pnömonili koyun ve keçilerden mikoplazmaların izolasyonu identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi”, (Doktora tezi) I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 27-29 Eylül, Ankara, 1994.
  • Baysal, T., L. Güler, “Koyun pnömonilerinden izole edilen P. haemolytica suşlarının sensititre sistemi ile antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 27-29 Eylül, Ankara, 1994.

Kitaplar

 • Güler L., “Enfeksiyöz Hastalıklar ve Testleri”, In: Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis, Ed. Kürşat Turgut, Bölüm 17, 597-664, 2. baskı, Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş., 2000.

 Reliable laboratory services; It can be carried out in appropriately structured and
managed laboratories in an environment where qualified personnel, infrastructure and
scientific methods come together.